ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ЛАСКАВО ПРОСИМО!

пʼятницю, 23 грудня 2011 р.

ІРБІС

З 2004 року функціонує автоматизована система ІРБІС, завдяки якій створюється електронна база даних «Періодика», разом з іншими структурними підрозділами бібліотеки, такими як відділ виробничої літератури, науково-методичний відділ та сектор періодики.
Під час систематизації статей працівниками відділу використовується “інформаційно-пошуковий тезаурус”, розроблений фахівцями Національної парламентської бібліотеки України, що забезпечує точність визначення рубрик, вичерпність інформації.В 2003 році бібліотека придбала інформаційно-правову систему Ліга.Закон.
Система складається з повнотекстових баз даних Загальне законодавство”, “Кодекси”, “Податки в Україні”, “Міжнародні угоди”, “Митне право”, “Різне, Ліга-столиця, Дайджест”. На сьогодні Ліга.Закон нараховує понад 10 тис. документів. Необхідну інформацію можна записати на дискету, роздрукувати як в цілому так і окремі частини документа.

Поряд з автоматизованим робочим місцем працівників відділу – створено атоматизоване робоче місце для користувачів бібліотеки, де користувач може скористатись електронними базами даних бібліотеки.
     
   

вівторок, 20 грудня 2011 р.

Довідковий фонд

Хочемо звернути вашу увагу на нові, українські, не менш унікальні енциклопедичні видання, які вже встигли оцінити ми, працівники відділу, і наші користувачі.
Це – «Економічна енциклопедія» в 3-х томах. Подібного змісту видання в Україні і на пострадянському просторі ще не було. Вона охоплює знання з майже п’ятдесяти економічних дисциплін в історичному аспекті й на рівні сучасних досягнень.


Не менш унікальною є «Юридична енциклопедія» – перший в Україні багатотомний звід знань про державу і право. В енциклопедії подано поняття і категорії усіх галузей та інститутів права. Широко представлена історична та міжнародно-правова тематика.


Розпочала видаватися –«Енциклопедія історії України», де вперше переосмислено вітчизняну історію, висвітлено її «білі плями».


А «Енциклопедія Сучасної України», дев’ять томів якої вже надійшли до нашого фонду - перше багатотомне видання про новітню історію України від початку ІХ століття до сьогодення
     

                                       Буває , що слово відоме давно ,
                                       А знає не кожен , що значить воно
                                       І тут у пригоді стає визначник
                                       Скарбів наших мовних –
                                       Тлумачний словник .
Д.Білоус                                  

Новий тлумачний словник української мови, орфографічний, фразеологічний, орфоепічний, іншомовних слів, наукової термінології, словник культури української мови та багато, багато інших. Все це різномаїття словникових видань – до послуг користувачів нашого відділу.
«Словник – це весь світ в алфавітному порядку», - писав французький письменник Анатоль Франс. Словники вважають найпростішими довідковими виданнями.
              Аналізуючи довідковий фонд, неможливо обминути увагою і бібліографічні посібники.
Якщо охарактеризувати їх образно, то це «Книга про книги» з різних галузей знань і різних типів – науково-допоміжні, ретроспективні, видавничі, рекомендаційні.
Унікальною серед посібників є національна бібліографія України – літописи книг, журнальних, газетних статей, образотворчих видань, авторефератів дисертацій, які видає Книжкова палата України імені І. Федорова. В них зібрана інформація про всю друковану продукцію України.


«Існує два види знань : знання про предмет як такий і знання про те , де знайти інформацію про предмет».
І основним помічником в пошуку інформації є система читацьких каталогів і картотек – основа довідково-бібліографічного апарату.
Каталоги – це продукт праці не одного покоління колег з відділу обробки літератури і організації каталогів.
Предметом особливої уваги відділу є систематична картотека статей, над створенням якої працює весь наш колектив. Кожен працівник відділу веде і відповідає за визначені йому розділи картотеки.
Робимо все для того, щоб картотека була зручною у користуванні і мала високу інформаційну цінність.
Робота по створенню систематичної картотеки статей непомітна, на перший погляд, але насправді це надзвичайно трудомісткий процес.
Працівники відділу опрацьовують 320 назв журналів і газет, щороку вливають близько 25 –ти тисяч карток.
Щоденна робота чергового бібліографа – це спілкування з користувачами бібліотеки . Адже майже усі вони звертаються до довідкового апарату. І ми надаємо їм різного типу довідки, яких щорічно виконуємо близько 20-ти тисяч. Це - усні уточнюючі – про елементи бібліографічного опису, шифри книги, інвентарні номери; адресні – про місцезнаходження документа; фактографічні – про конкретний факт, дату; тематичні.
У відділі є картотека і фонд виконаних письмових довідок. Це теж складова довідково-бібліографічного апарату відділу.

Здійснюємо також бібліографічне інформування.Щоквартально видаються і надсилаються в 19 централізованих бібліотечних систем області поточні бібліографічні списки «Соціальна політика. Соціальний захист в Україні», «Реформування та розвиток агропромислового виробництва в умовах ринкових відносин».
      У співпраці з відділами обслуговування 6 разів на рік проводимо універсальні дні інформації, під час яких працівники і користувачі бібліотеки мають можливість познайомитися з новими надходженнями до фонду бібліотеки.


понеділок, 19 грудня 2011 р.

Бібліографія

Ми служимо людям у світському храмі ,
І совість століття пронизує нас .
А мудрість і правда розтоплять і камінь ,
Все – людям , життю і ніщо про запас.

Неможливо уявити сучасне життя без бібліотек . Сюди може прийти кожна людина , щоб отримати необхідну інформацію або просто «підзарядити» свою душу духовними багатствами, зібраними десятиліттями і дбайливо збереженими для нащадків. Скористатися цими надбаннями–допоможе бібліографія.
        А чи знаєте ви, що емблема бібліографії – великий Золотий ключ . І це насправді так: бібліографія – це ключ до всіх знань .
А власником цього чарівного ключа є один з провідних структурних підрозділів бібліотеки – інформаційно-бібліографічний відділ. Запрошуємо вас у світ бібліографії!

Термін “бібліографія” виник у Давній Греції ще у V столітті до нашої ери, від грецького biblion – “ книжка”, grapho (графо) – “пишу” і мав первісним значенням книгописання або переписування книг.
     Розвиток відділу тісно пов’язаний з розбудовою бібліотеки. Вводилися нові посади, змінювалася його структура. В 1962 році введена посада головного бібліографа, який знаходиться у ролі золотошукача , якому потрібно знайти крупинки золота у масі піску. І тут на допомогу йому приходить наш ключик – довідково-бібліографічний апарат.

Сучасний інформаційний простір пропонує надзвичайну кількість літератури на різноманітних носіях. У цьому масиві інформації зорієнтуватися дуже важко. Довідковий апарат – це не лише каталоги і картотеки. Він включає в себе декілька складових. Однією з таких є довідково-бібліографічний фонд відділу.
«Скарбницями мудрості і знань» називають енциклопедії. Слово енциклопедія з’явилося в Греції і означало «інструкції на всі випадки життя». Найстародавніша, яка дійшла до наших днів, написана ще в І столітті до нашої ери в Римі. Вона називалася «Природнича історія», складалася з 37 томів. Її вважали настільки цінною, що перевидавали 43 рази. Найбільшою енциклопедією була «Третя китайська» - 5 020 томів. Найдовша книга – англійський словник, в ньому 8000 сторінок.