ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ЛАСКАВО ПРОСИМО!

четвер, 13 грудня 2012 р.

Нові надходження інформаційно-бібліографічного відділу

                  Великий енциклопедичний ілюстрований словник. 18 000 : наукові статті та ілюстрації  / пер. з рос. Д. І. Григорович. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2012. – 768 с., 16 арк.        


   Перед вами, шановний читачу, універсальне ілюстроване видання  – ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ІЛЮСТРОВАНИЙ СЛОВНИК (ВЕІС). Він відображає сучасне уявлення про людину і світ. Видання включає інформацію із галузі історії та географії, біології та медицини, економіки та права, філософії та релігії, літератури та мистецтва. Доступність, точність, об’єктивність інформації  ось критерії, якими керувались автори словника. Словник уміщує значну кількість ілюстрацій.

      Жиляєв І. Б. Словник-довідник основних понять  та визначень українського освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. –  К. : Нора-друк, 2011. – 12 с.

 Метою пропонованого до уваги словникового видання є представлення впорядкованого термінологічного апарату сучасного законодавства, що регулює освітні відносини. Словник містить майже тисячу основних понять та визначень. уживаних в українському освітньому законодавстві. Адресовано науковцям, викладачам, державним службовцям, аспірантам і студентам. а також всім, хто професійно цікавиться проблемами нормативно-правового регулювання освітніх відносин. 


            Уряди України у ХХ ст.: науково-документальне видання / відп. ред. В. М. Литвин. –К . : Наукова думка, 2001. – 606 с.: іл.

            Книга підготовлена колективом провідних істориків і архівістів до 10-ї річниці незалежності України. В ній панорамно висвітлюється еволюція української виконавчої влади за вісім з половиною десятиліть: від 1917 до 2001 років.
    Країни світу: Енциклопедичний довідник / уклад. Н. О. Чумаслова. –  2-е вид., доопр. – Х. : ВД «Школа», 2009. – 384 с.
            Ця книга пропонує до вашої уваги найсучаснішу, найдокладнішу й найцікавішу інформацію про всі країни світу. Вичерпні статистичні відомості про політичний устрій, економіку, населення тощо доповнено колоритними фотографіями й унікальною добіркою цікавих фактів.середу, 28 листопада 2012 р.

День інформації – "Україномовні книги – для поповнення фондів публічних бібліотек"

     13 серпня 2012 року Міністерством культури України виданий наказ №853 "Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення публічних бібліотек", яким передбачено закупівлю кижкової продукції від видавництв України на суму 20 млн. грн. З цієї нагоди 28 листопада в Волинській ОУНБ імені Олени Пчілки інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки разом з відділом комплектування  було проведено День інфомації – "Україномовні книги – для поповнення публічних бібліотек Волині".        
    Впродовж дня користувачі бібліотеки та запрошені мали можливість ознайомитись з літературою  яка уже нідійшла за цією програмою до бібліотеки (131 назва книг із 1024 позицій) і буде розподілена по районних бібліотеках  і частково сільських.                                                
 Серед одержаної книжкової продукції значну частку складають книги для дітей.понеділок, 29 жовтня 2012 р.

Використання традиційних та інноваційних форм інформаційно-бібліографічного обслуговування

 З метою підвищення фахового рівня бібліотечних працівників області  на базі Волинської ОУНБ імені Олени Пчілки та Ківерцівської районної ЦБС 16-17 жовтня відбувся обласний семінар бібліографів центральних районних (міських) бібліотек.


"Бібліотеки в новому інформаційному середовищі" – такий був виступ директора Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки.


                                                                                                     
Заступник директора з питань інформатизації Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки  Рибачук Н. В. виступила на тему: "Місце інформаційних технологій в діяльності сучасних публічних бібліотек"

 Змістовними та пізнавальними були консультації зав.інформаційно-бібліографічного відділу Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки Воробей Н. М.: "Традиційні та новітні форми бібліографічної діяльності" та      

зав. відділу інформаційно-бібліографічної та консультативної роботи Ількевич Н. А.: "Методика формування баз даних та їх дистанційне використання в бібліографічному обслуговуваню користувачів ЦБС".

"Використання мультимедійних технологій у інформаційно-бібліографічній роботі з дітьми" – тема консультації зав. інформаційно-бібліографічного відділу обласної бібліотеки для дітей.
Екскурсію бібліотекою провела гол. методист науково-методичного відділу Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки Кушнерик О. О.Практичні заняття: "Використання автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи ІРБІС" та  "Повнотекстової електронної бази Ліга: Закон. Класик" в обслуговуванні користувачів.


"Краєзнавчі документно-інформаційні ресурси бібліотеки: організація, форми і засоби обслуговування користувачів" – консультація гол. бібліографа відділу краєзнавчої роботи Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки Рибачук О. Л.
"Електронна база "Історична Волинь" – важливе джерело краєзнавчої інформації" – тема консультації зав. відділу краєзнавчої роботи Панагайби А. А.

неділю, 3 червня 2012 р.

Метабібліографія

    Метабібліографія відноситься до особливих видів бібліографії і інформує про бібліографічну продукцію. У її межах обліковуються бібліографічні посібники усіх видів і створюються покажчики бібліографічних посібників. Традиційною назвою метабібліографії є "бібліографія бібліографії". Бібліографія бібліографії – один із найцікавіших бібліографічних термінів. І. Г. Моргенштерн замість традиційного терміна запропонував ввести в обіг термін "метабібліографія", який виражає основне призначення бібліографії бібліографії – узагальнювати та оцінювати результати бібліографічної діяльності.