ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ЛАСКАВО ПРОСИМО!

вівторок, 11 квітня 2017 р.

Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Європейська інтеграція:
крок за кроком
Поточний бібліографічний список
 за I квартал 2017 року

Картинки по запросу європейська інтеграція україни

Андрейчук В. С. Моніторинг внутрішньополітичних процесів у системі публічного управління країн ЦСЄ : досвід для України / В. С. Андрейчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 4. – С. 93–99. – Бібліогр. в кінці ст.
Державне управління ; Політичні процеси ; Трансформації ; Європейська інтеграція.
Булана О. О. Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. О. Булана // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 18–30.
Власюк О. С. Потенціал зовнішньоторговельного співробітництва України та Словаччини у контексті протидії гібридним загрозам / О. С. Власюк, Я. Б. Базилюк, С. В. Давиденко // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 3. – С. 185–196. – Бібліогр. в кінці ст.
Економічні відносини ; Торгівельні угоди ; Європейська інтеграція ; Європейський Союз ; Україна ; Словаччина.
 Горбулін В. Ціннісні ресурси війни і миру : український формат / В. Горбулін // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 3. – С. 11–17.
Відносини українсько-російські ; Воєнна агресія ; Інтервенція ; Європейська інтеграція України.
Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 33–42.
Дяченко С. А. Удосконалення державних механізмів формування сприятливого інвестиційного клімату в контексті реалізації уголи про асоціацію між Україною та ЄС / С. А. Дяченко, І. С. Костіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 4. – С. 56–63. – Бібліогр. в кінці ст.
Зіньковський Ю. Імператив стандартизації в освіті / Ю. Зіньковський, Б. Уваров // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 7–16.
Вища освіта ; Європейська інтеграція ; Інтернаціоналізм.
Кістерський Л. Л. Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економіч-них реформ / Л. Л. Кістерський, Т. В. Липова // Економіка України. – 2017. – № 2. – С. 24–36 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Європейська інтеграція ; Фінансові ресурси ; Економічні реформи ; Співробітництво України  з ЄС.
Малиновська О. А. Міграційна криза в Європі: пошуки шляхів розв’язання та наслідки для України / О. А. Малиновська // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №3. – С. 104–114. – Бібліогр. в кінці ст.
Інтеграція ; Європейський Союз ; Україна.
Наближення адвокатури України до європейських стандартів / В. Нор, А. Войнаро-вич, Л. Тарасенко та ін. // Право України. – 2016. – № 12. – С. 9–98. – Бібліогр. в кінці ст.
Адвокатська діяльність ; Європейська інтеграція України.
Олійник Д. І. Євроінтеграційні наміри України в контексті активізації економічних, соціальних та екологічних процесів / Д. І. Олійник // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 3. – С. 197–205. – Бібліогр. в кінці ст.
Електроенергетика ; Енергозберігаючі технології ; Державна політика ; Європейська інтеграція України.
Телешун С. О. Публічна політика в Україні: генерація нових смислів упрвління в контексті євроінтеграції / С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 26–44. – Бібліогр. в кінці ст.
Ткач Д. Угорський шлях до євроінтеграції / Д. Ткач // Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 21–25.
Трайтлі В. Стратегічні орієнтири уряду щодо розвитку системи державного фінансового контролю на центральному, регіональному і місцевому рівнях / В. Трайтлі // Фінансовий контроль. – 2017. – № 2. – С. 10–13.
Ференс Б. Київ – Брюссель. Рух без цілі? / Б. Ференс // Зовнішні справи. – 2017. – № 3. – С. 28–29.
Взаємовідносини між Україною та Європейським Союзом ; Угода про асоціацію.
Хрімлі О. Ефективність адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав інвесторів: теоретичні питання / О. Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. – № 11/12. – С. 31–35. – Бібліогр. в кінці ст.
Інвестиційна політика ; Правове регулювання ; Європейська інтеграція України.
Шатрова К. І. Управління та аналіз матеріальних потоків через транспортно-логістичні системи України в умовах євроінтеграції / К. І. Шатрова // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 73–79 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Шипілова Л. М. Оцінювання ефективності державного механізму реагування на загрози національним інтересам України в умовах євроінтеграції / Л. М. Шипілова, М. М. Шев-ченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Прези-дентові України. – 2016. – № 1. – С. 64–78. – Бібліогр. в кінці ст.
Державна безпека ; Державна політика ; Європейська інтеграція України.
Якобс Л. Люк Якобс: “Не бачу причин соромитися того, чого ЄС досягнув на сьогоднішній день” : [розмова з послом Бельгії в Україні про підвалини та філософію Європейського Союзу, сприйняття його в Бельгії, суть поняття “європейської солідарності”] / Л. Якобс ; спілкувалася А. Корбут // Український тиждень. – 2017. – 5. – С. 32–35.
Європейський Союз ; Європейська інтеграція Бельгії.

Укладач:                                                                               Сидорук С. В.,
                                                                                         провідний бібліограф