ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ЛАСКАВО ПРОСИМО!

четвер, 13 грудня 2012 р.

Нові надходження інформаційно-бібліографічного відділу

                  Великий енциклопедичний ілюстрований словник. 18 000 : наукові статті та ілюстрації  / пер. з рос. Д. І. Григорович. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2012. – 768 с., 16 арк.        


   Перед вами, шановний читачу, універсальне ілюстроване видання  – ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ІЛЮСТРОВАНИЙ СЛОВНИК (ВЕІС). Він відображає сучасне уявлення про людину і світ. Видання включає інформацію із галузі історії та географії, біології та медицини, економіки та права, філософії та релігії, літератури та мистецтва. Доступність, точність, об’єктивність інформації  ось критерії, якими керувались автори словника. Словник уміщує значну кількість ілюстрацій.

      Жиляєв І. Б. Словник-довідник основних понять  та визначень українського освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. –  К. : Нора-друк, 2011. – 12 с.

 Метою пропонованого до уваги словникового видання є представлення впорядкованого термінологічного апарату сучасного законодавства, що регулює освітні відносини. Словник містить майже тисячу основних понять та визначень. уживаних в українському освітньому законодавстві. Адресовано науковцям, викладачам, державним службовцям, аспірантам і студентам. а також всім, хто професійно цікавиться проблемами нормативно-правового регулювання освітніх відносин. 


            Уряди України у ХХ ст.: науково-документальне видання / відп. ред. В. М. Литвин. –К . : Наукова думка, 2001. – 606 с.: іл.

            Книга підготовлена колективом провідних істориків і архівістів до 10-ї річниці незалежності України. В ній панорамно висвітлюється еволюція української виконавчої влади за вісім з половиною десятиліть: від 1917 до 2001 років.
    Країни світу: Енциклопедичний довідник / уклад. Н. О. Чумаслова. –  2-е вид., доопр. – Х. : ВД «Школа», 2009. – 384 с.
            Ця книга пропонує до вашої уваги найсучаснішу, найдокладнішу й найцікавішу інформацію про всі країни світу. Вичерпні статистичні відомості про політичний устрій, економіку, населення тощо доповнено колоритними фотографіями й унікальною добіркою цікавих фактів.