ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ЛАСКАВО ПРОСИМО!

понеділок, 9 січня 2023 р.

Нові надходження

 

Нові надходження до інформаційно-бібліографічного відділу  Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки які надійшли з обмінного фонду.

Вакальчук О. А.  Багатотиражна преса України 1917–194 років: становлення, розвиток, контент : монографія / О. А. Вакальчук ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 536 с.

У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних із процесами становлення, розвитку й функціонування багатотиражних газет, що виходили на території сучасної України впродовж 1917–1941 рр.

 Українська біографістика = Biographistica Ukrainika: зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред-кол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. – Київ, 2021. – Вип. 21. – 372 с.

Черговий, 21-й випуск збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Українська біографістика» присвячений проблемам теорії і методології сучасної біографіки, висвітленню життєвого й творчого шляху діячів вітчизняної історії, науки та культури.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Горовий (голов. ред), Ю. Половинчак, Л. Чуприна [та ін.]; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2022. – 360 с. 

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання науково-методичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки.

 


Желай О. Електронний сервіс сучасної бібліотеки : монографія / Желай Оксана ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 208 с.

 

 

 

 

 

        З цими та іншими виданнями Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського можна ознайомитись в нашій книгозбірні

Немає коментарів:

Дописати коментар